بازی استراتژیک آنلاین

هم اکنون 28,468 فرمانده منتظر شما هستند،
می خواهید به لشگر گرز بپیوندید؟

ثبت نام رایگان

ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین بازی گرز است.