پنل من

از gorz.ir wiki
پرش به: ناوبری, جستجو

در این بخش، کنترل مختصری بر لشگر و درآمدهای خود خواهید داشت. اخبار، اطلاعیه ها، ماموریت ها و همچنین دنبال کردن وضعیت دوستانتان در این صفحه قابل مشاهده می‌یاشد.


محتویات

اطلاعات اصلی صفحه

S1.jpg

S2.jpg

S3.jpg

S4.jpg


D1.jpg


اطلاعیه

بخشی که شما را از قسمت ها و آگهی های جدید بازی آگاه می‌کند.

ماموریت

این بخش یکی از ماموریت های انجام نشده فرمانده شما را نشان می‌دهد، برای مشاهده‌ی همه ماموریت های خود به صفحه ماموریت ها مراجعه کنید.

دنباله ها

این بخش وصعیت حضور در نبرد دوستان شما، مانند شکست یا پیروزی بر فرمانده ای را نشان می‌دهد، برای گرفتن اخبار دوستان خود در صفحه پروفایلشان (Follow.jpg)، آنها را دنبال کنید.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار